Lisek Lucek

Tablica Statystyk z 1 Bloku Komend

Lisek Lucek • 27 sierpnia 2018, 19:38

Opis

Ta komenda dodaje tabelę ze statystykami po prawej stronie ekranu.

UWAGA!

To jest starsza wersja tablicy zbudowana na blokach komend.
Powstała nowsza wersja tej tablicy na wersję 1.13. Do pobrania tutaj:
https://liseklucek.pl/wpis/tabela-statystyk

Komenda

/summon FallingSand ~ ~1 ~ {Block:redstone_block,Time:1,Passengers:[{id:FallingSand,Block:activator_rail,Time:1,},{id:MinecartCommandBlock,Command:"gamerule commandBlockOutput false"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"gamerule logAdminCommands false"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setworldspawn ~ ~ ~"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard objectives add wykopaneDiamenty stat.mineBlock.minecraft.diamond_ore"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard objectives add dzien dummy"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard objectives add zgony deathCount"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard objectives add statystyki dummy Statystyki"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard objectives setdisplay sidebar statystyki"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams add dzien"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams add noc"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams add diamenty"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams add zgony"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams option dzien color yellow"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams option noc color blue"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams option diamenty color aqua"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams option zgony color dark_red"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams join dzien Dzień"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams join noc Noc"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams join diamenty Diamenty"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard teams join zgony Zgony"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"fill ~2 ~-2 ~-2 ~9 ~1 ~1 minecraft:stained_hardened_clay 5"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~3 ~1 ~ minecraft:stained_glass 13"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"fill ~2 ~-1 ~-2 ~9 ~ ~1 minecraft:stained_glass 5"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"fill ~5 ~-1 ~-1 ~7 ~-1 ~-1 minecraft:stained_hardened_clay 5"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~3 ~-1 ~ minecraft:repeating_command_block 2 replace {auto:1b,Command:\"execute @a[score_zgony_min=1] ~ ~ ~ scoreboard players add Zgony statystyki 1\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~3 ~-1 ~-1 minecraft:chain_command_block 5 replace {auto:1b,Command:\"scoreboard players remove @a[score_zgony_min=1] zgony 1\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~4 ~-1 ~ minecraft:chain_command_block 3 replace {auto:1b,Command:\"scoreboard players remove @a[score_wykopaneDiamenty_min=1] wykopaneDiamenty 1\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~4 ~-1 ~-1 minecraft:chain_command_block 3 replace {auto:1b,Command:\"execute @a[score_wykopaneDiamenty_min=1] ~ ~ ~ scoreboard players add Diamenty statystyki 1\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~5 ~-1 ~ minecraft:chain_command_block 1 replace {auto:1b,Command:\"scoreboard players reset Noc statystyki\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~6 ~-1 ~ minecraft:chain_command_block 4 replace {auto:1b,Command:\"scoreboard players operation Dzień statystyki = dzien dzien\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~7 ~-1 ~ minecraft:command_block 4 replace {Command:\"scoreboard players add dzien dzien 1\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~8 ~-1 ~ minecraft:command_block 1 replace {Command:\"scoreboard players operation Noc statystyki = dzien dzien\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~8 ~ ~ minecraft:chain_command_block 1 replace {auto:1b,Command:\"scoreboard players reset Dzień statystyki\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~3 ~ ~ minecraft:daylight_detector"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"fill ~3 ~ ~-1 ~7 ~ ~-1 minecraft:redstone_wire"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~8 ~-1 ~-1 minecraft:redstone_torch 1"},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~3 ~2 ~ minecraft:standing_sign 4 replace {Text1:"{\\\"text\\\":\\\"Nie stawiaj\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\"}",Text2:"{\\\"text\\\":\\\"żadnych bloków\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\"}",Text3:"{\\\"text\\\":\\\"ponad tą tabliczką\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\"}",Text4:"{\\\"text\\\":\\\" \\\"}"}},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~ ~ minecraft:wall_sign 4 replace {Text1:"{\\\"text\\\":\\\"LisekPL\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\",\\\"bold\\\":true}",Text2:"{\\\"text\\\":\\\" \\\"}",Text3:"{\\\"text\\\":\\\"LisekPL.tk\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_gray\\\",\\\"italic\\\":true}",Text4:"{\\\"text\\\":\\\" \\\"}"}},{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~ ~-1 minecraft:wall_sign 4 replace {Text1:"{\\\"text\\\":\\\" \\\"}",Text2:"{\\\"text\\\":\\\"Tablica\\\",\\\"color\\\":\\\"green\\\",\\\"bold\\\":true}",Text3:"{\\\"text\\\":\\\"Statystyk\\\",\\\"color\\\":\\\"green\\\",\\\"bold\\\":true}",Text4:"{\\\"text\\\":\\\" \\\"}"}},{id:MinecartCommandBlock,Command:"fill ~3 ~3 ~ ~3 255 ~ minecraft:air"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"tellraw @p [\"\",{\"text\":\"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTablica Statystyk\",\"color\":\"green\",\"bold\":true},{\"text\":\" - \",\"color\":\"yellow\",\"bold\":true},{\"text\":\"LisekPL\n\",\"color\":\"dark_red\",\"bold\":true,\"hoverEvent\":{\"action\":\"show_text\",\"value\":{\"text\":\"\",\"extra\":[{\"text\":\"Tekst\"}]}}},{\"text\":\"https://www.youtube.com/channel/UCkKLlbsAY4BqaeD0io_UCiA\n\",\"color\":\"gray\",\"italic\":true,\"clickEvent\":{\"action\":\"open_url\",\"value\":\"https://www.youtube.com/channel/UCkKLlbsAY4BqaeD0io_UCiA\"},\"bold\":false},{\"text\":\"http://LisekPL.tk\n\n\",\"color\":\"gray\",\"italic\":true,\"clickEvent\":{\"action\":\"open_url\",\"value\":\"http://lisekpl.tk/\"}},{\"text\":\"1. \",\"color\":\"gold\",\"bold\":true,\"italic\":false},{\"text\":\"Komenda jest autorstwa LiskaPL,\n\",\"color\":\"yellow\",\"bold\":true},{\"text\":\"2. \",\"color\":\"gold\",\"bold\":true},{\"text\":\"Nie edytuj tej komendy,\n\",\"color\":\"yellow\",\"bold\":true},{\"text\":\"3. \",\"color\":\"gold\",\"bold\":true},{\"text\":\"Nie przypisuj sobie (ani nikomu innemu) jej autorstwa.\",\"color\":\"yellow\",\"bold\":true}]"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"summon FallingSand ~ ~ ~ {Time:1b,Block:command_block,Data:1b,TileEntityData:{auto:1b,Command:\"kill @e[type=MinecartCommandBlock,r=1]\"}}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~ ~1 ~ minecraft:chain_command_block 1 replace {auto:1b,Command:\"fill ~ ~ ~ ~ ~-3 ~ minecraft:air\"}"},{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~ ~ ~ minecraft:air"}]}

Wersja: 1.9 - 1.10.2

Film

1 blok komend
Komendy
Minecraft

Komentarze

Napisz komentarz
Zaloguj (zarejestruj) się lub wpisz adres e-mail aby otrzymywać powiadomienia o odpowiedziach do twoich komentarzy.

X
Błąd wczytywania obrazu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji: Polityka Cookies
X