Lisek Lucek

Owce Terrorystki

Lisek Lucek • 27 sierpnia 2018, 19:26

Opis

Po zainstalowaniu tego mechanizmu uważaj na owce, mogą wybuchać podczas strzyżenia.

Komenda

/summon FallingSand ~ ~1 ~ {Block:redstone_block,Time:1,Passengers:[{id:FallingSand,Block:activator_rail,Time:1,Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"gamerule commandBlockOutput false",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"fill ~2 ~-2 ~-1 ~7 ~1 ~2 minecraft:stained_hardened_clay 14",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"fill ~2 ~-1 ~-1 ~7 ~ ~2 minecraft:stained_glass 14",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~3 ~-1 ~ minecraft:repeating_command_block 5 0 {Command:\"scoreboard players set @e[type=Sheep,tag=!owca,c=2] owca 1\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"fill ~3 ~ ~ ~6 ~ ~ minecraft:prismarine",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~4 ~-1 ~ minecraft:chain_command_block 5 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players tag @e[score_owca_min=1,score_owca=1] add owca\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~5 ~-1 ~ minecraft:chain_command_block 5 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players tag @e[score_owca_min=1,score_owca=1] add owca2\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~5 ~-1 ~ minecraft:chain_command_block 5 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players tag @e[score_owca_min=1,score_owca=1] add owca2\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~6 ~-1 ~ minecraft:chain_command_block 3 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players set @e[tag=owca2] owca 2\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~6 ~-1 ~1 minecraft:chain_command_block 4 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players tag @e[tag=owca2] remove owca2\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~5 ~-1 ~1 minecraft:chain_command_block 4 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players set @e[type=Sheep,tag=!owca,c=1] owca 1\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~4 ~-1 ~1 minecraft:chain_command_block 4 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players tag @e[score_owca_min=1,score_owca=1] add owca\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~3 ~-1 ~1 minecraft:chain_command_block 1 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players tag @e[score_owca_min=1,score_owca=1] add owca2\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~3 ~ ~1 minecraft:chain_command_block 5 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players set @e[tag=owca2] owca 3\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~4 ~ ~1 minecraft:chain_command_block 5 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players tag @e[tag=owca2] remove owca2\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~5 ~ ~1 minecraft:chain_command_block 5 0 {auto:1b,Command:\"scoreboard players set @e[score_owca_min=3,score_owca=3] owca 4 {Sheared:1b}\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~6 ~ ~1 minecraft:chain_command_block 5 0 {auto:1b,Command:\"execute @e[score_owca_min=4] ~ ~ ~ summon Creeper ~ ~ ~ {Fuse:0b,ExplosionRadius:12b,CustomName:Owca Terrorystka}\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~2 ~-1 ~ minecraft:stained_hardened_clay 14",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~1 ~-1 ~ minecraft:lever 10",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"tellraw @a [\"\",{\"text\":\"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nOwce terrorystki\",\"color\":\"dark_red\",\"bold\":true},{\"text\":\" - \",\"color\":\"yellow\",\"bold\":false},{\"text\":\"LisekPL\n\",\"color\":\"dark_red\",\"bold\":true},{\"text\":\"https://www.youtube.com/channel/UCkKLlbsAY4BqaeD0io_UCiA\n\n\",\"color\":\"gray\",\"clickEvent\":{\"action\":\"open_url\",\"value\":\"https://www.youtube.com/channel/UCkKLlbsAY4BqaeD0io_UCiA\"},\"bold\":false},{\"text\":\"1. \",\"color\":\"gold\",\"bold\":true},{\"text\":\"Komenda jest autorstwa LiskaPL,\n\",\"color\":\"yellow\",\"bold\":true},{\"text\":\"2. \",\"color\":\"gold\",\"bold\":true},{\"text\":\"Nie edytuj tej komendy,\n\",\"color\":\"yellow\",\"bold\":true},{\"text\":\"3. \",\"color\":\"gold\",\"bold\":true},{\"text\":\"Nie przypisuj sobie jej autorstwa.\n\",\"color\":\"yellow\",\"bold\":true}]",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~ ~1 wall_sign 4 replace {Text1:"{\\\"text\\\":\\\"Owce\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\",\\\"bold\\\":true}",Text2:"{\\\"text\\\":\\\"Terrorystki\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\",\\\"bold\\\":true}",Text3:"{\\\"text\\\":\\\"\\\",\\\"color\\\":\\\"black\\\"}",Text4:"{\\\"text\\\":\\\"LisekPL\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\",\\\"bold\\\":true}"},Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~ ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{\\\"text\\\":\\\"Wyłączone\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\",\\\"bold\\\":true}",Text2:"{\\\"text\\\":\\\"|\\\",\\\"color\\\":\\\"black\\\",\\\"bold\\\":true}",Text3:"{\\\"text\\\":\\\"|\\\",\\\"color\\\":\\\"black\\\",\\\"bold\\\":true}",Text4:"{\\\"text\\\":\\\"Włączone\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_green\\\",\\\"bold\\\":true}"},Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard objectives add owca dummy",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~ ~1 ~ minecraft:command_block 1 0 {Command:\"kill @e[type=MinecartCommandBlock,r=4]\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"setblock ~ ~2 ~1 minecraft:command_block 1 0 {Command:\"fill ~ ~ ~ ~ ~-4 ~-1 minecraft:air\"}",Passengers:[{id:MinecartCommandBlock,Command:"summon FallingSand ~ ~2 ~ {Time:1b,Block:redstone_block}",}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}

Wersja: 1.9 - 1.10.2

Film

1 blok komend
Komendy
Minecraft

Komentarze

Napisz komentarz
Zaloguj (zarejestruj) się lub wpisz adres e-mail aby otrzymywać powiadomienia o odpowiedziach do twoich komentarzy.

X
Błąd wczytywania obrazu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji: Polityka Cookies
X