Lisek Lucek

Niezniszczalne narzędzia

Lisek Lucek • 27 sierpnia 2018, 18:27

Opis

Za pomocą tego mechanizmu możesz tworzyć niezniszczalne narzędzia. Wystarczy że narzędzie (nowe) włożysz do ręki Stojaka Na Zbroję stojącego na Magicznej Latarnii.

Komenda

/summon FallingSand ~ ~1 ~ {Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~1 ~ ~ ~1 ~-29 ~ redstone_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~ ~2 ~ ~1 ~-29 ~ air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard objectives add UItems dummy},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:tellraw @a ["",{"text":"\n\nNiezniszczalne narzędzia","color":"gold","bold":true},{"text":" - ","color":"yellow","bold":false},{"text":"LisekPL\n","color":"dark_red","bold":true},{"text":"https://www.youtube.com/channel/UCkKLlbsAY4BqaeD0io_UCiA\n\n","color":"gray","clickEvent":{"action":"open_url","value":"https://www.youtube.com/channel/UCkKLlbsAY4BqaeD0io_UCiA"},"bold":false},{"text":"1. ","color":"gold","bold":true},{"text":"Komenda jest autorstwa LiskaPL,\n","color":"yellow","bold":true},{"text":"2. ","color":"gold","bold":true},{"text":"Nie edytuj tej komendy,\n","color":"yellow","bold":true},{"text":"3. ","color":"gold","bold":true},{"text":"Nie przypisuj sobie jej autorstwa,\n","color":"yellow","bold":true}]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~12 ~-25 ~ redstone_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~13 ~-20 ~2 ~3 ~-20 ~-2 bedrock},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:setworldspawn ~ ~ ~},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~2 ~-20 ~ wall_sign 4 0 {Text1:"[\\"\\",{\\"text\\":\\"Niezniszczalne\\",\\"color\\":\\"gold\\",\\"bold\\":\\"true\\"}]",Text2:"[\\"\\",{\\"text\\":\\"Narzędzia\\",\\"color\\":\\"gold\\",\\"bold\\":\\"true\\"}]",Text4:"[\\"\\",{\\"text\\":\\"LisekPL\\",\\"color\\":\\"dark_red\\",\\"bold\\":\\"true\\"}]"}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~4 ~-21 ~1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 playsound random.explode @a ~ ~ ~ 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=25,score_UItems=25] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_hoe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna kamienna motyka"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=17,score_UItems=17] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_pickaxe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny złoty kilof"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=5,score_UItems=5] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_hoe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna żelazna motyka"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~5 ~-20 ~1 {Block:command_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 24 {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_axe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 18 {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_shovel",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 3 {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_shovel",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~6 ~-19 ~1 {Block:command_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=24,score_UItems=24] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_axe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna kamienna siekiera"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=18,score_UItems=18] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_shovel",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna złota łopata"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=3,score_UItems=3] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_shovel",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna żelazna łopata"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~7 ~-18 ~1 {Block:command_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 23 {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_shovel",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 14 {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_axe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 2 {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_pickaxe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~8 ~-17 ~1 {Block:command_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=23,score_UItems=23] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_shovel",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna kamienna łopata"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=14,score_UItems=14] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_axe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna drewniana siekiera"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=2,score_UItems=2] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_pickaxe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny żelazny kilof"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~9 ~-16 ~1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 27 {Equipment:[0:{id:"minecraft:flint_and_steel",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 15 {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_hoe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 13 {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_shovel",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 1 {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_sword",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~10 ~-15 ~1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=27,score_UItems=27] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:flint_and_steel",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalne krzesiwo"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=15,score_UItems=15] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_hoe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna drewniana motyka"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=13,score_UItems=13] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_shovel",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna drewniana łopata"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=1,score_UItems=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_sword",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny żelazny miecz"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~11 ~-14 ~1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 26 {Equipment:[0:{id:"minecraft:fishing_rod",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 16 {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_sword",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 12 {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_pickaxe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~12 ~-13 ~1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=26,score_UItems=26] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:fishing_rod",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna wędka"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=16,score_UItems=16] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_sword",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny złoty miecz"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=12,score_UItems=12] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_pickaxe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny drewniany kilof"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~ ~3 ~-1 ~-8 ~ ~-1 redstone_block},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~4 ~-12 ~-1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 particle explode ~ ~ ~ 1 1 1 1 1000},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 25 {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_hoe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 17 {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_pickaxe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 5 {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_hoe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~5 ~-11 ~-1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 particle largeexplode ~ ~ ~ 1 1 1 1 1000},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 19 {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_axe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 11 {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_sword",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 6 {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_sword",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~6 ~-10 ~-1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 setblock ~ ~-1 ~ air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=19,score_UItems=19] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_axe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna złota siekiera"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=11,score_UItems=11] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:wooden_sword",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny drewniany miecz"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=6,score_UItems=6] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_sword",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny diamentowy miecz"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~7 ~-9 ~-1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=1] UItems 0},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 20 {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_hoe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 10 {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_hoe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 7 {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_pickaxe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~8 ~-8 ~-1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:entitydata @e[type=ArmorStand] {ShowArms:1b}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=20,score_UItems=20] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:golden_hoe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna złota motyka"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=10,score_UItems=10] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_hoe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna diamentowa motyka"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=7,score_UItems=7] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_pickaxe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny diamentowy kilof"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~9 ~-7 ~-1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 29 {Equipment:[0:{id:"minecraft:shears",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 21 {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_sword",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 9 {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_axe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 4 {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_axe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~10 ~-6 ~-1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=29,score_UItems=29] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:shears",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalne nożyce"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=21,score_UItems=21] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_sword",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny kamienny miecz"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=9,score_UItems=9] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_axe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna diamentowa siekiera"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=4,score_UItems=4] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:iron_axe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna żelazna siekiera"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~11 ~-5 ~-1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 28 {Equipment:[0:{id:"minecraft:bow",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 22 {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_pickaxe",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand] UItems 8 {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_shovel",Count:1b,Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~12 ~-4 ~-1 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=28,score_UItems=28] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:bow",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny łuk"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=22,score_UItems=22] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:stone_pickaxe",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalny kamienny kilof"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,score_UItems_min=8,score_UItems=8] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ beacon 0 entitydata @e[c=1,r=1] {Equipment:[0:{id:"minecraft:diamond_shovel",Count:1b,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:"Niezniszczalna diamentowa łopata"}},Damage:0s},1:{},2:{},3:{},4:{}],}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~ ~3 ~1 ~-8 ~ ~1 stained_glass 14},Time:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~12 ~1 ~1 ~4 ~-3 ~-1 air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~13 ~1 ~2 ~3 ~-2 ~-2 stained_glass 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~13 ~3 ~2 ~3 ~-2 ~-2 bedrock},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:gamerule commandBlockOutput false},Time:1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Wersja: 1.8 - 1.8.9

Film

1 blok komend
Komendy
Minecraft

Komentarze

Napisz komentarz
Zaloguj (zarejestruj) się lub wpisz adres e-mail aby otrzymywać powiadomienia o odpowiedziach do twoich komentarzy.

X
Błąd wczytywania obrazu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji: Polityka Cookies
X